Podczas zebrania, które odbyło się 5 stycznia 2018 r. został wybrany samorząd słuchaczy Sekcji

...

Spotkania będą odbywały się wg przyjętego harmonogramu zaproponowanego przez uczestników w okresie od

...