Płocki Powiatowy Uniwersytet Trzeciego Wieku jest z całą pewnością pierwszą na tak wielką skalę inicjatywą edukacyjną w regionie przeznaczoną dla seniorów. Swym zasięgiem objął dziesięć gmin powiatu płockiego.  Wszystko zaczęło się od lokalnego parlamentarzysty Piotra Zgorzelskiego, który od lat nosił się z pomysłem utworzenia pewnej naukowej oferty dla seniorów ziemi płockiej. Pomysł Piotra Zgorzelskiego podchwyciło dwóch charyzmatycznych, lokalnych społeczników z wiedzą i doświadczeniem w sferze edukacji oraz organizacji jednostek edukacyjnych. Byli nimi Andrzej Barciński oraz Wiesław Żmuda. Obydwaj byli i są związani z założeniem i funkcjonowaniem jednej z pierwszych na ziemi płockiej społecznej jednostki oświatowej – Społecznego Liceum Ogólnokształcącego Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Małej Wsi. Kolejnym krokiem było znalezienie wsparcia w samorządzie. Tu z pomocą przyszedł Starosta Płocki Mariusz Bieniek. Koordynatorem przedsięwzięcia ze strony Powiatu Płockiego jest Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji Starostwa Powiatowego w Płocku – Karolina Koper.

 

Założycielem Płockiego Powiatowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest Samodzielne Koło Terenowe nr 168 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Małej Wsi. Patronat honorowy nad uniwersytetem objęli: Marszałek Województwa Mazowieckiego, Starosta Płocki, Społeczne Towarzystwo Oświatowe oraz Krajowa Rada Izb Rolniczych. Patronat naukowy sprawuje Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku. Rok akademicki 2017/2018 Płockiego Powiatowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a zarazem pierwszy rok funkcjonowania tej uczelni został oficjalnie zainaugurowany 17 listopada 2017 r. Celem powołania Uniwersytetu jest umożliwienie osobom powyżej 50 - tego roku życia zdobywania i poszerzania wiedzy oraz umiejętności, zaspokojenie potrzeb w zakresie samokształcenia i zagospodarowania wolnego czasu, a także integracja środowiskowa.