Program i metody pracy PPUTW nastawione są na aktywność, samodzielność słuchaczy PPUTW oraz dostosowane są do ich potrzeb i zainteresowań. Program obejmuje między innymi wiedzę z zakresu nauk: humanistycznych, medycznych i profilaktyki zdrowia, społeczno-ekonomicznych, przyrodniczych, historycznych.

 Zajęcia w PPUTW prowadzone są w następujących formach :

 1. wykłady audytoryjne,
 2. wykłady specjalistyczne,
 3. warsztaty tematyczne
 4. lektoraty,
 5. seminaria,
 6. lektoraty językowe,
 7. kursy komputerowe,
 8. zajęcia ruchowe,
 9. wyjazdy edukacyjne,
 10. wycieczki turystyczne,
 11. zajęcia rekreacyjne,
 12. samopomoc koleżeńską,
 13. inne rodzaje zajęć indywidualnych i grupowych w zależności od potrzeb.