Słuchaczem PPUTW może być każdy mieszkaniec Powiatu płockiego, który ukończył 50 rok życia i przedłożył deklarację słuchacza PPUTW. Warunkiem uzyskania statusu słuchacza PPUTW jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Koło Terenowe w zakresie niezbędnym do prowadzenia działalności PPUTW.