Słuchaczem PPUTW może być każdy mieszkaniec powiatu płockiego, który ukończył 50 rok życia i przedłożył deklarację słuchacza PPUTW. Warunkiem uzyskania statusu słuchacza PPUTW jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Koło Terenowe STO w Małej Wsi w zakresie niezbędnym do prowadzenia działalności PPUTW.