Spotkania będą odbywały się wg przyjętego harmonogramu zaproponowanego przez uczestników w okresie od kwietnia do czerwca i od września do października 2018 r. W maju sekcja będzie uczestniczyła w kolejnej edycji rajdu rowerowego Mocarzewo-Sanniki-Słubice-Mocarzewo.

Podczas zebrania, które odbyło się 5 stycznia 2018 r. został wybrany samorząd słuchaczy Sekcji Gminnej PPUTW:

1. Mirosław Budka - Przewodniczący

2. Jadwiga Banasiak - z-ca Przewodniczącego

3. Mariola Jeżewska - Sekretarz