4 października 2018 r. w Teatrze im.  Jerzego Szaniawskiego, korzystając z hojności Marszałka Województwa Mazowieckiego, Adama Struzika odbyła się II Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019 Płockiego Powiatowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Uroczystość prowadził Andrzej Barciński – Prezes Płockiego Powiatowego  Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

18 maja br. odbyły się już drugie zajęcia ruchowe prowadzone przez Panią Małgorzatę Brzeziński. "Taniec w kręgu" cieszy się dużym zainteresowaniem wśród grupy studentów z Bodzanowa.

18 maja 2018 r. sekcja Bodzanów uczestniczyła w bardzo miłym spotkaniu z Panią Grażyną Zielińską. 

17 maja o godzinie 15 w sali audytoryjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach już po raz trzeci gościliśmy historyka Andrzeja Barcińskiego, który tym razem podczas wykładu zaprosił słuchaczy sekcji gminnej w Słubicach na wirtualną wycieczkę po Wilnie. Była to niezwykła podróż wzbogacona fotografiami i barwnymi opowieściami pana Andrzeja o osobliwościach i zabytkach Wilna.

16 maja 2017 r. o godzinie 17 w sali audytoryjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach dr Marek Sikorski wygłosił prelekcję pt : „Kamień smoczy - historia pewnej mistyfikacji medycznej.” Wykładu wysłuchali słuchacze sekcji gminnej w Słubicach Płockiego Powiatowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.