11 maja 2018 r. słuchacze sekcji gminnej w Słubicach Płockiego Powiatowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku mieli okazję wysłuchać niezwykle pasjonującego wykładu wygłoszonego przez Andrzeja Barcińskiego, który poświęcony został postaci Józefa Piłsudskiego. Wykład ten był drugim wykładem z cyklu trzech prelekcji o tematyce Wileńskiej. Andrzej Barciński, historyk pełniący obecnie funkcję prezesa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Małej Wsi podczas wykładu przybliżył słuchaczom postać wybitnego marszałka. Jego barwna opowieść, wypełniona anegdotami i ciekawostkami historycznymi oraz często wręcz unikatowymi fotografiami była dla słuchaczy niezwykłą historyczną podróżą. Z niecierpliwością czekamy na kolejny wykład pana Andrzeja.

9 maja 2018 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Słubicach gościła pana Andrzeja Ścibło, Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta, który podczas wykładu dla słuchaczy sekcji gminnej w Słubicach PPUTW opowiadał o zagrożeniach z jakimi spotykają się na co dzień konsumenci. Jak nie dać się oszukać przez nieuczciwych przedsiębiorców, na co zwracać uwagę przy zawieraniu umów, jak dochodzić swoich praw konsumenckich i gdzie można otrzymać pomoc i wsparcie - to tylko niektóre z tematów poruszanych na wykładzie. Tematyka wykładu jak się okazało była bardzo interesująca a poruszane zagadnienia były w wielu wypadkach odpowiedziami na konkretne problemy słuchaczy.

27 kwietnia 2018 r. słuchacze sekcji gminnej w Słubicach PPUTW mogli wysłuchać niezwykle pasjonującego wykładu historycznego poświęconego Litwie i jej związkom z Polską na przestrzeni dziejów. Wykład poprowadził Andrzej Barciński, historyk regionalista, prezes STO w Małej Wsi.

20 kwietnia 2018 r. słuchacze Sekcji Gminnej w Słubicach PPUTW mieli możliwość uczestniczenia w wykładzie "Jak zadbać o swoje oszczędności?", który poprowadziły Joanna Stelmach i Marta Boszko z Banku Spółdzielczego "Vistula" w Wyszogrodzie.

PPUTW został nominowany w plebiscycie Tygodnika Płockiego jako "Wydarzenie z Tumskiego Wzgórza2017" w kategorii "W regionie". Powstanie Powiatowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku to inicjatywa, która sprawiła, że starsi mieszkańcy wsi i małych miast mają okazję do integracji. Nominowani: prezes Andrzej Barciński i Wiesław Żmuda – wiceprezes Samodzielnego Koła Terenowego nr 168 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Małej Wsi, inicjatorzy powołania do życia PUTW.
* Jeśli chcesz zagłosować na to wydarzenie, wyślij SMS o treści REG.5 na numer 73601 (koszt SMS-a 3,69 zł brutto) głosować można do 29 marca 2018 roku (godz. 9:00).