18 maja br. odbyły się już drugie zajęcia ruchowe prowadzone przez Panią Małgorzatę Brzeziński. "Taniec w kręgu" cieszy się dużym zainteresowaniem wśród grupy studentów z Bodzanowa.

18 maja 2018 r. sekcja Bodzanów uczestniczyła w bardzo miłym spotkaniu z Panią Grażyną Zielińską. 

17 maja o godzinie 15 w sali audytoryjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach już po raz trzeci gościliśmy historyka Andrzeja Barcińskiego, który tym razem podczas wykładu zaprosił słuchaczy sekcji gminnej w Słubicach na wirtualną wycieczkę po Wilnie. Była to niezwykła podróż wzbogacona fotografiami i barwnymi opowieściami pana Andrzeja o osobliwościach i zabytkach Wilna.

16 maja 2017 r. o godzinie 17 w sali audytoryjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach dr Marek Sikorski wygłosił prelekcję pt : „Kamień smoczy - historia pewnej mistyfikacji medycznej.” Wykładu wysłuchali słuchacze sekcji gminnej w Słubicach Płockiego Powiatowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

11 maja 2018 r. słuchacze sekcji gminnej w Słubicach Płockiego Powiatowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku mieli okazję wysłuchać niezwykle pasjonującego wykładu wygłoszonego przez Andrzeja Barcińskiego, który poświęcony został postaci Józefa Piłsudskiego. Wykład ten był drugim wykładem z cyklu trzech prelekcji o tematyce Wileńskiej. Andrzej Barciński, historyk pełniący obecnie funkcję prezesa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Małej Wsi podczas wykładu przybliżył słuchaczom postać wybitnego marszałka. Jego barwna opowieść, wypełniona anegdotami i ciekawostkami historycznymi oraz często wręcz unikatowymi fotografiami była dla słuchaczy niezwykłą historyczną podróżą. Z niecierpliwością czekamy na kolejny wykład pana Andrzeja.