Accessibility Tools

Logo PPUTWPłocki Powiatowy Uniwersytet Trzeciego Wieku

Patronem Płockiego Powiatowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku został Mariusz Bieniek (20.10.1983 – 22.08.2021)

Był samorządowcem, starostą powiatu płockiego.
Mariusz Bieniek urodził się w Płocku. Był absolwentem wydziału ekonomii Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku oraz wydziału zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Jak mówił w jednym z wywiadów, dość wcześnie podejmował się różnych prac, aby zarobić na swoje potrzeby, później na studia i życie. – Prace wakacyjne rozpoczynałem już wieku 16 lat na budowach – mówił. – Po ukończeniu szkoły średniej układałem chodniki, kopałem groby, pracowałem przy produkcji folii i jako instalator anten satelitarnych. Wszystko po to, by móc opłacić studia. Ten czas wspominam, jako wielką lekcję życia i szacunku dla każdego rodzaju pracy i ludzi, którzy ją wykonują.
Karierę w administracji samorządowej zaczął w roku 2002, kiedy dostał się na staż w Urzędzie Gminy w podpłockim Bodzanowie. I po półrocznym stażu w tej gminie został. Najpierw pracował jako referent, by po trzech latach objąć stanowisko kierownika wydziału rozwoju.
Efekty pracy młodego urzędnika rozniosły się głośnym echem po regionie. Jego wysiłki – m.in. starania o dotacje – dostrzegł burmistrz Wyszogrodu i zaproponował Bieńkowi objęcie stanowiska swojego zastępcy. W ten sposób w listopadzie 2007 roku, w wieku zaledwie 24 lat, Mariusz Bieniek został wiceburmistrzem tego nadwiślańskiego miasteczka. Trzy lata później objął ster wyszogrodzkiego samorządu, zostając najmłodszym burmistrzem w Polsce. Miał wtedy 27 lat.
Sprawdził się na tym stanowisku, bo w 2014 roku wygrał następne wybory na burmistrza, zdobywając ponad 70 proc. głosów. Ale burmistrzem długo wtedy nie był, bo w tym samym roku rada powiatu płockiego powołała go na stanowisko starosty płockiego. Cztery lata później zasiadł w tym fotelu na drugą kadencję.22. sierpnia 2021 roku Mariusz Bieniek zginął tragicznie, wypadł z łodzi podczas przejażdżki na Wiśle między Świniarami a Kępą Polską, ok. 20 km od Płocka.

Płocki Powiatowy Uniwersytet Trzeciego Wieku, który działa od 2017 roku powstał, w dużej mierze, dzięki staraniom  byłego starosty płockiego. Placówka nie tylko służy rozwijaniu talentów osób dojrzałych i pomaga seniorom realizować pasje, ale daje także możliwość zawierania znajomości i przyjaźni oraz ciekawego spędzania wolnego czasu.

Przez aklamację przyjęto uchwałę o nadaniu Powiatowemu Uniwersytetowi Trzeciego Wieku imienia Mariusza Bieńka, tragicznie zmarłego byłego starosty płockiego.